0

Εκπαιδευτική & Επαγγελματική Κατάρτιση – Musicians Vocational and Educational Training (Leonardo Da Vinci Partnership)

Πλαίσιο: ΓΔ Εκπαίδευση και Πολιτισμός της Ε.Ε. – Πρόγραμμα διά βίου μάθηση Το ευρωπαϊκό έργο Musicians Vocational and Educational Training (Leonardo Da Vinci Partnership) είναι μια διετή [...]