0

Αποτελέσματα της 2ης Συνάντησης Εργασίας για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2014 Την ταυτότητα, τους στόχους και τα πλάνα της δράσης τους για το 2012, παρουσίασαν την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012, οι έντεκα ομάδες των εθελοντών [...]