0

Το Πρόγραμμα MESSE επιλέγει τη διοργάνωση της Ε.Γ.Μ. ως παράδειγμα ορθής πρακτικής Κοινωνικής Οικονομίας

Η ΑΜΚΕ ΜΕΣΟ Εκδηλώσεις επιλέχτηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MESSE ως παράδειγμα ορθής πρακτικής Κοινωνικής Οικονομίας για την οργάνωση των εκδηλώσεων Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής. Η πρωτοβουλία [...]