0

Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία: Χτίζοντας Παραδόσεις και Πολιτισμό- Δημιουργώντας Ανάπτυξη»

Καλαμάτα, Δεκέμβριο 2015 Η ΑΜΚΕ ΜΕΣΟ συμμετείχε στη συνεδριακή εκδήλωση με θέμα «Μεσσηνία: Χτίζοντας παραδόσεις και πολιτισμό – Δημιουργώντας ανάπτυξη» θα γίνει την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου [...]