In MESOEVENTS, MESOEVENTS, NEWS, PROJECTS, PROJECTS, ΝΕΑ

Σε συνεργασία με το Music Innovation Hub, Media Deals, Technoport και Barcelona Music Tech Hub, η ομάδα της MESO Events εγκαινιάζει τη νέα έκδοση του Music Tech Europe Academy, ενός 7μηνου προγράμματος επιτάχυνσης που απευθύνεται σε 10 ευρωπαϊκές startups μουσικής τεχνολογίας, το οποίο αναπτύχθηκε το 2021 στο πλαίσιο του Music Moves Europe.

Το Music Tech Europe Academy στοχεύει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος των καινοτόμων μουσικών τεχνολογιών στην Ευρώπη και στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ επιχειρηματιών, καλλιτεχνών, εταιρειών τεχνολογίας και της μουσικής βιομηχανίας, ενθαρρύνοντας τις συνεργατικές πρωτοβουλίες καινοτομίας για το μελλοντικό μουσικό οικοσύστημα.

Η προστιθέμενη αξία της κοινοπραξίας που προωθεί το MTE Academy έγκειται στην ποικιλομορφία και τη μοναδικότητα των εταίρων, ενωμένοι ωστόσο στον κοινό στόχο της ενίσχυσης του τομέα της μουσικής τεχνολογίας στην Ευρώπη, της διευκόλυνσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της υποστήριξης της τεχνολογικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις ανάγκες των παραγόντων της αγοράς και της υποστήριξης των ταλέντων της καινοτομίας μέσω μιας στρατηγικής βασισμένης στη συνεργασία, στη στρατηγική βιωσιμότητα και τη κοινωνικής ευθύνη.

Κατά τη διάρκεια της 7μηνης περιόδου του προγράμματος επιτάχυνσης, οι startups θα έχουν πρόσβαση σε ένα υβριδικό και ευέλικτο πρόγραμμα καθοδήγησης με κορυφαίους εμπειρογνώμονες στη μουσική, την τεχνολογία, τη χρηματοδότηση και την επιχειρηματικότητα, συναντήσεις IRL και ευκαιρίες δικτύωσης κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων της βιομηχανίας, συνεδρίες επενδυτικών προτάσεων και μια ζωντανή κοινότητα ψηφιακών καινοτόμων και επαγγελματιών της μουσικής.

Η εναρκτήρια συνάντηση του MTE Academy θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της 9ης  διοργάνωσης  του Linecheck Music Meeting and Festival, όπου οι επιλεγμένες startups θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ με δυνατότητες δικτύωσης και να λάβουν μέρος σε πάνελ, εργαστήρια και εκθέσεις που επικεντρώνονται στις βιομηχανίες μουσικής και μουσικής-τεχνολογίας. Αυτή η εκπληκτική εμπειρία θα τους επιτρέψει να έρθουν σε επαφή με διεθνείς επαγγελματίες του κλάδου, να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και να παρουσιάσουν τις δικές τους καινοτόμες ιδέες σε ανθρώπους κλειδιά του χώρου.

Το MTE Academy απευθύνεται σε ευρωπαϊκές startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ήδη εγκαθιδρυμένες ως εταιρείες) καθώς και σε μη τυπικές πρωτοβουλίες και έργα (στάδιο προ εταιρείας), με καθορισμένο Proof of Concept, οι οποίες υιοθετούν καινοτόμες τεχνολογίες για την παροχή επιχειρηματικών και καλλιτεχνικών λύσεων στον τομέα της μουσικής.

Το MTE Academy συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συντονίζεται από το MusicInnovationHub (Ιταλία), σε συνεργασία με τις MediaDeals (Γερμανία), Technoport(Λουξεμβούργο), MesoEvents (Ελλάδα) και BarcelonaMusicTechHub (Ισπανία).

Μάθετε περισσότερα στο musictecheuropeacademy.eu

Recent Posts
 In MESOEVENTS, MESOEVENTS, NEWS, PROJECTS, PROJECTS, ΝΕΑ

ΜESO Events in partnership with Music Innovation Hub (ΙΤ), Media Deals (DE), Technoport (LU), (GR) and Barcelona Music Tech Hub (ES), is launching the new edition of Music Tech Europe Academy, a 7-month acceleration program addressing 10 European music tech startups, and developed in the framework of Music Moves Europe in 2021.

Music Tech Europe Academy aims at developing the ecosystem of music-tech innovators in Europe and creating a level playing field between tech-savvy entrepreneurs, artists, tech companies and the music industry, encouraging cooperative innovation efforts for the future music ecosystem.

The added value of the Consortium that promotes MTE Academy lies in the diversity and uniqueness of the partners, united however in the common goal of strengthening the music tech sector in Europe, facilitating access to funding, supporting technological development in line with needs and interests of market players, and supporting the talents of innovation through a path based on collaboration — as well as maintaining a logic of sustainability and social responsibility.

Over the 7-months period of acceleration, startups will have access to a hybrid and flexible mentorship program with top level experts in music, technology, finance and entrepreneurship, IRL meetups and networking opportunities during industry events, investment pitch sessions, and a vibrant community of digital innovators and music professionals.

MTE Academy kick-off meeting will take place during the 5th edition of Linecheck Music Meeting and Festival, where the selected startups will have the unique opportunity to participate in the festival’s events, engage in networking opportunities, and take part in panels, workshops and showcases focused on the music and music-tech industries. This immersive experience will allow them to connect with international industry professionals, gain valuable insights, and showcase their own innovative contributions to different music stakeholders. 

MTE Academy is addressed to European startups and SMEs (already established as companies) as well as non-formal initiatives and projects (pre-company stage), but with a defined Proof of Concept, who adopts innovative technologies to provide business and artistic solutions for the music sector.

MTE Academy is co-funded by the Creative Europe Programme of The European Union and it is coordinated by MusicInnovationHub (Italy), in partnership with MediaDeals (Germany), Technoport (Luxemburg), MESO Events (Greece) and BarcelonaMusicTechHub (Spain).

More at musictecheuropeacademy.eu

Recent Posts
Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.
Email: info@mesoevents.eu

Not readable? Change text.